Informační centrum AKO

Vakuová doprava

Působí-li na pneumatický hadicový ventil AKO na straně média (v potrubí) vakuum > -0,1bar stáhne se manžeta hadicového ventilu AKO k sobě. To působí negativně na průtok produktu a životnost manžety hadicového ventilu AKO. 

Doporučení pro hadicové ventily při použití s vakuem

Při použití s vakuem (odsávání) s procesním vakuem >100mbaru, by mělo být v pneumatickém hadicovém ventilu zajištěno vyrovnání vakua.

Vyrovnání vakua se nejsnadněji provádí pomocí čistého procesního vakua, které se spíná pomocí obtoku na stranu odvětrání magnetického ventilu.

Pokud není k dispozici žádné čisté procesní vakuum nebo pokud je zdroj vakua příliš daleko od hadicových ventilů, doporučujeme použití spojů AKOVAC.

Pomocí řídicí jednotky AKOVAC se manžeta hadicového ventilu otevře popř. je držena otevřená. Vakuový provoz na straně média v dopravním vedení (potrubí) je možný až do –0,8bar. 

řídicí jednotka AKOVAC

AKOVAC Perfect

Vakuové jednotky řady AKOVAC-Perfect umožňují cílené nastavení tlaků na řídicí jednotce. Zvlášť pro řídicí tlak k zavírání hadicového ventilu a pro přívodní tlak k regulaci hladiny vakua resp. úrovně vakua.

Tak je možné nezávisle na sobě nastavovat - při použití vakua menší - požadované ovládací tlaky (1-2 bary) pro uzavírání hadicového ventilu a příp. trochu vyšší ovládací tlaky pro ideální úroveň vakua resp. hladinu pro kompenzaci vakua na straně média.

Jednotky AKOVAC-Perfect jsou navíc vybaveny rychlým odvzdušňováním a ukazují různé tlaky v systému (přívodní tlak, uzavírací tlak, tlak v hadicovém ventilu -1 až +5 bar).

Oproti jednotce AKOVAC-Basic lze vývěvu u verze AKOVAC-Perfect vypínat a spouštět pouze tehdy, pokud je to skutečně potřeba. Tím ušetříte stlačený vzduch a energii. Po vypnutí vývěvy je vakuum v systému udržováno. Pokud dojde k poklesu pod nastavenou úroveň vakua, lze to rozpoznat pomocí volitelného digitálního tlakového spínače a vývěva se opět zapne pomocí zákazníkova řízení.

AKOVAC Basic

Verze AKOVAC Basic připouští pouze jeden řídicí tlak, který tak reguluje řídicí tlak pro zavírání pneumatického hadicového ventilu a současně i úroveň/hladinu vakua.

Ovládání hadicových ventilů

Chceme také upozornit na to, že by se měly pneumatické hadicové ventily ovládat diferenčním tlakem 2 - 3 bary. V případě použití pouze vakua (odsávání) bez přetlaku doporučujeme, nastavit/snížit ovládací / uzavírací tlak v pneumatickém hadicovém ventilu na správnou úroveň pomocí redukčního ventilu a nastavit ho na 2 - 3 bary.

Toto opatření bude mít pozitivní vliv na životnost elastomerové manžety.

AKOVAC Perfect
AKOVAC Basic

Další detailní informace naleznete na stránkách s příslušenstvím.

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace