Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Vakuová doprava

Vakuová doprava je speciálním typem pneumatické přepravní techniky. Jak prozrazuje již název, tak se uměle vytvořené vakuum uvnitř potrubí používá k průchodu resp. k nasávání přepravovaného materiálu. Přepravu sáním materiálů je možné využít stejným způsobem k přepravě různých materiálů, jakož i k vyprazdňování nádrží s těmito materiály. Ventily použité v oblasti vakuové dopravy, musejí být na tento druh provozu dimenzovány.

Hadicové ventily AKO řídí pomocí AKOVAC procesy vakuové dopravy

Vakuum uvnitř potrubí se vytváří vakuovým čerpadlem na konci přepravní dráhy. Je k dispozici většinou ve všech odlučovacích nádržích, ve kterých proudí nasávaný vzduch filtračním systémem a odděluje se od přepravovaného materiálu. Přepravovaný materiál se v těchto nádržích shromažďuje a po vypnutí vakua se může pomocí ventilů přepravovat dále nebo dále zpracovávat. Po vypnutí vakuového čerpadla se tlak uvnitř potrubí a odlučovací nádrže vyrovná dle okolního tlaku.

Aby mohl filtrační systém fungovat na plný výkon, je třeba ho pravidelně čistit od usazenin - tzv. filtračních koláčů. Aby toho bylo dosaženo, je proti filtru vypuštěn krátký impulz vzduchu. Po odfouknutí usazenin, může začít vakuové čerpadlo opět fungovat.

Aby uvnitř potrubí s vakuem na ventilech nedocházelo k nežádoucímu ucpávání nebo zablokování, musejí být ventily v této oblasti vhodné pro oblast vakuového provozu.

Kromě spolehlivosti vakuové technologie při vyprazdňování nádrží, přináší vakuová doprava další pozitivní vlastnosti. Tak pomáhá pracovníkům např. od tělesné námahy a rovněž snižuje zdravotně závadné jevy, jako je tvorba prachu či uvolňování různých látek do ovzduší.

Sací vedení se však nacházejí i mimo průmyslové využití. Např. vakuové vysavače pro automobily, které často nalezneme v mycích linkách nebo vakuové toalety ve vlacích nebo na železnici. I v těchto systémech zajišťují ventily uvolňování nebo blokování potrubí, ve kterém je vakuum.

Hadicové ventily se mohou používat s řídicími jednotkami AKOVAC u vakuové dopravy

Hadicové ventily se mohou v oblasti vakuové dopravy instalovat na různých místech. Hned na začátku potrubního systému mohou řídit vyprazdňování různých nádrží, jako jsou sudy, kanystry, cisternové vozy či dopravní návěsy, dále mohou řídit a blokovat přepravní toky uvnitř potrubí s vakuem a lze je instalovat na spodním konci odlučovacích nádrží jako odběrní ventily.

Pokud chceme hadicové ventily využívat ve vakuové dopravě (od > -0,1 baru), musejí být opatřeny řídicí jednotkou, která vakuum v potrubí stlačí a působí tak proti němu. Je možné to provést také obtokem, který pojme čisté procesní vakuum vakuového čerpadla a poté ho převede před odvzdušnění magnetického ventilu do vnitřní části hadicového ventilu. Pokud vyrovnání vakua řídící jednotkou nebo obtokem nevyužijete, tak se vestavěná manžeta podtlakem stáhne a není možné zajistit zde proudění bez zúžení. Kromě toho se z důvodu zvýšené zátěže, výraznou měrou zkrátí životnost manžety.

Ovládacími jednotkami AKOVAC Basic a AKOVAC Perfect vám společnost AKO Armaturen nabízí dva systémy, díky nimž jsou hadicové ventily ideálně vybaveny k použití při vakuové dopravě. Ovládací jednotka zde nemusí být umístěna vždy přímo na hadicovém ventilu, podtlak je možné řídit i centrálně a je možné ho tak využít i pro několik hadicových ventilů.
Společnost AKO má pro vás připraveny další informace týkající se ovládacích jednotek pro vakuovou dopravu (AKOVAC).

Další oblastí možného použití hadicových ventilů ve vakuové dopravě jsou vakuové toalety ve vlacích a na železnici.

Hadicové ventily AKO s AKOVAC v sacích vedeních pivovaru

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily řídí přepravu křemeliny v sacím vedení

Pivovar využívá hadicové ventily s ovládací jednotkou AKOVAC ve vakuové dopravě křemeliny.

Zde si můžete přečíst, jaké úkoly hadicové ventily v sacím vedení přesně vykonávají...

Hadicové ventily AKO řídí přepravu potravin v sacích vedeních

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily řídí přepravu v sacích vedeních s vakuem

Výrobce cukrovinek používá hadicové ventily jako regulační armaturu v sacích vedeních.

Zde si můžete přečíst, jaké úkoly zde AKO hadicové ventily přesně vykonávají...

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace