Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Práškové lakování a pískování

Práškové lakování se zabývá lakováním elektricky vodivých látek pomocí práškového laku. Používá se například na povrchové úpravy kovů, při lakování domácích přístrojů (bílého zboží), při lakování nábytku či v lakovnách aut. Oblast pískování resp. pneumatického otryskávání sleduje jeden přesně stanovený cíl. A sice odstranění nánosů, jako jsou barva, rez či nečistoty. V obou případech se na přepravu prášků či tryskacích prostředků, na řízení odvodu materiálu, jako jsou prášek a tryskací prostředky, používají právě ventily.

Hadicové ventily AKO jako regulační ventily při pískování a práškovém lakování

Laky používané na práškové lakování či práškování se skládají především ze suchých prášků o velikosti zrna 0,1 mm a jejich základem je většinou epoxidová resp. polyesterová pryskyřice. Cílem práškového lakování jsou zaprvé optické vlastnosti materiálů a zadruhé slouží tato technologie také jako ochrana před korozí.
Pro zachování jednotného a odolného povrchu, jsou třeba některé kroky v rámci předúpravy. Nejprve je třeba zbavit lakované předměty zbytků materiálů, jako jsou původní laky či tuky, a nanést na ně několik ochranných vrstev (jako základ pro pozdější lakované vrstvy). Pokud se tyto kroky neprovedou, může to mít za následek prohlubně, odloupávání laku a jeho nerovnosti.
Ventily zajišťují v oblasti práškového lakování především úkoly regulování a blokování všech přepravních proudů, kde se prášky či suspenze přepravují.

Pískováním se jemné částečky - tzv. tryskací prostředky - foukají pomocí stlačeného vzduchu na tryskané předměty, které následně zbavují laku, rzi a dalších nečistot. Pískování může mít však také optické důvody, kdy se dříve lesklé povrchy po pískování ukáží ve svém matném vzhledu. Při manipulaci s tryskacími prostředky je možné postupovat dvěma způsoby. U jednorázových tryskacích prostředků se tryskací prostředky po tryskání zlikvidují; v případě tryskacích prostředků na více použití se tyto prostředky po procesu znovu upraví a použijí k dalšímu tryskání.
I v této oblasti se ventily používají v oblasti přítoku i odtoku v tryskací komoře na různé úkoly, které mají souvislost s řízením přepravy materiálů.

Hadicové ventily v práškových lakovnách a v tryskacích pískovacích zařízeních

Hadicové ventily se mohou používat v zařízeních práškového lakování v oblasti předúpravy - jako regulační armatura čisticích prostředků u předmývání. Buď řídí přívod mycí vody s čisticím prostředkem nebo odvádění odpadní vody.
Je možné je využívat také v rámci vlastního procesu lakování. Jako regulační a dávkovací armatury při přepravě práškových laků nebo při odvádění zbytků laků vázaných ve vodě nebo v sypaném materiálu nebo volných zbytků laků.

Hadicové ventily se mohou využívat v různých oblastech tryskání. Mohou být součástí vlastního tryskacího procesu, kde se využívají jako regulační armatury postřikovacího paprsku. Dále se hadicové ventily používají při zpracování tryskacích prostředků. Řídí zde odvod znečištěných tryskacích prostředků, které se shromažďují pod tryskací komorou.

Nezáleží na tom, zda se hadicové ventily používají v práškovém lakování nebo v oblasti tryskání - v obou případech musejí často řídit odvod velice abrazivních médií. Proto jsou zde nepostradatelné díly resp. konfigurace ventilů odolné vůči oděru.
Hlavní součástí je zde samozřejmě manžeta přicházející do styku s médii, která zaujímá téměř celou šířku ventilu a proudí zde tedy téměř všechna média. Společnost AKO Armaturen vyvinula již před mnoha lety speciální anti-abrazivní manžety, které výše uvedené požadavky splňují.

Hadicové ventily AKO řídí tryskací prostředky u gravírování skla

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily při pískování v oblasti sklářského umění

Sklářský ateliér využívá hadicové ventily jako regulační ventily na tryskací prostředky.

Přečetěte si, jak se tomuto ateliéru podařilo vylepšit techniku gravur pomocí hadicových ventilů...

Hadicové ventily AKO při lakování okenních rámů

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily řídí odvod přebytečného lakovacího prášku

Výrobce okenních rámů používá při lakování hadicové ventily na odvod lakovacího prášku

Jak přesně se s tímto úkolem hadicové ventily vypořádaly, si přečtete zde...

Hadicové ventily AKO řídí přepravu vody a čisticího prostředku v předúpravě lakovaných dílů

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily při přípravě práškového lakování

Lakovna používá hadicové ventily u předmývání lakovaných kovových dílů.

Zde si můžete přečíst, jaké úkoly zde hadicové ventily přesně vykonávají...

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace