Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Praktické použití hadicových ventilů - příklady z praxe

Chcete se dozvědět o možnostech a výhodách, které vám hadicové ventily AKO Armaturen nabízejí, a to nejen po teoretické stránce - nebo se ptáte jak se hadicové ventily v praxi používají a jak funguje jejich souhra při regulaci nejrůznějších přepravovaných médií? Naše příklady použití z praxe vám tyto otázky určitě zodpoví.

Na níže uvedených příkladech z praxe z různých průmyslových a dalších odvětví vám chceme ukázat, jak mnohostranně se mohou hadicové ventily AKO Armaturen využívat a jak bezpečně a spolehlivé fungují v různých oblastech použití.

Zjistěte, jak úspěšně hadicové ventily již více jak tři desetiletí využívají různé podniky a výrobci zařízení z různých oblastí a nechte promlouvat obrázky a zkušenosti těchto podniků.

Pravidelně zveřejňujeme nové případové studie, které popisují zajímavé náhledy do různých procesů - a určitě se vyplatí, je pravidelně sledovat.

Hledáte využití těchto produktů v nějakém určitém odvětví?

K přehledu odvětví

Máte nějaké všeobecné dotazy týkající se hadicových ventilů AKO Armaturen?

K často kladeným dotazům

Potřebujete individuální poradenství týkající se možností použití hadicových ventilů při jejich použití?

Ke kontaktnímu formuláři

Pneumatické hadicové ventily

Hadicové ventily série VMC řídí přidávání cementových směsí a vláknobetonu při výrobě venkovního nábytku

Hadicové ventily řídí přepravu cementových směsí a vláknobetonu
Výrobce nábytku z betonu pro venkovní použití používá při výrobě hadicové ventily série VMC firmy AKO Armaturen, které zde slouží jako regulační armatury.

Hadicový ventil série VMC jako regulační ventil ve výrobě sladkostí

Hadicové ventily řídí přepravu burizonů při výrobě cukrovinek
Výrobce burizonů (s cukrovou a sirupovou polevou) využívá hadicové ventily na řízení přepravy a k procesu plnění.

Hadicový ventil série VMC jako regulační armatura při filtraci piva

Hadicové ventily jako regulační armatura na filtrační látky při filtraci piva
Pivovar používá hadicové ventily série VMC jako regulační armaturu k přepravě křemeliny.

Hadicové ventily série VMC jako dávkovací ventil při plnění pivních sudů

Hadicový ventil jako dávkovací armatura při plnění pivních sudů
Tento pivovar používá hadicové ventily série VMC k přesnému plnění sudů pivem.

Hadicový ventil série VMC reguluje přívod tavidel při svařování pod tavidlem

Hadicový ventil jako regulační armatura při svařování pod tavidlem
Výrobce disků kol vsadil při řízení toku tavidla při svařování na hadicové ventily série VMC.

Hadicové ventily série VMC řídí ve slévárně přivádění písku při výrobě licích forem

Hadicový ventil jako regulační armatura při výrobě licích forem
Slévárna hliníku používá hadicové ventily série VMC & VF k regulaci přívodu písku při výrobě licích forem.

Hadicové ventily série VMP řídí přidávání aditiv do prefabrikovaného betonu

Hadicové ventily řídí přidávání aditiv do prefabrikovaného betonu
Výrobce betonu a cementu používá hadicové ventily AKO série VMP na přimíchávání aditiv do hotového betonu.

Hadicové ventily série VMP jako uzavírací armatury v Contour Craftingu

Hadicové ventily v tisku z betonu 3D budov (Contour Crafting)
Výrobce speciálních velkoformátových tiskáren na výrobky z betonu, které se využívají pro tisk výrobků na stavbu budov, tzv. Contour Crafting, používá hadicové ventily série VMP firmy AKO jako uzavírací armatury.

Hadicový ventil série VMP v procesu čištění rychlouzávěrů

Hadicové ventily při výrobě rychlouzávěrů
Výrobce rychlouzávěrů používá hadicové ventily série VMP v procesu čištění a odmašťování.

Hadicové ventily série VMP řídí přepravu tryskacích prostředků v tryskacích zařízeních

Hadicové ventily upravují přepravu tryskacích prostředků
Umělecký ateliér spojený se sklárnou využívá hadicové ventily série VMP jako regulační armaturu v tryskacích zařízeních, které jsou ovládány nožním pedálem.

Hadicové ventily série VF se využívají při výrobě vína ve vinařství

Hadicové ventily řídí přepravu rmutu a vína ve vinařství
Na výrobu vína využívá jedno velké soukromě vinařství více jak 70 hadicových ventilů.

Hadicové ventily série VF v procesu výroby polymerbetonu

Hadicové ventily řídí přepravu příměsí na výrobu polymerbetonu
Při výrobě drenážních systému z polymerbetonu řídí hadicové ventily série VF přepravu jednotlivých komponentů.

Hadicové ventily série VF při plnění pytlů a nádob

Hadicové ventily řídí plnění pytlů a nádob
Výrobce plnicích zařízení pytlů a nádob na cement, prášek, písek či viskózní materiály, jako jsou pryskyřice, používá jako regulační armaturu hadicové ventily série VF.

Hadicový ventil série VF v polním postřikovači s hnojivem

Hadicové ventily řídí dávkování hnojiva v polních postřikovačích (agrární technologie)
Výrobce polních postřikovačů do zemědělství používá hadicové ventily série VF k řízení přepravy hnojiva.

Hadicové ventily série VF řídí rozvod výstupního materiálu při výrobě PVC dlažby

Hadicové ventily ve výrobě PVC dlažby
Výrobce PVC dlažby vsadil na hadicové ventily série VF při přepravě polyvinylchloridu.

Hadicové ventily série VF ve slévárně hliníku

Hadicové ventily regulují přepravu písku při výrobě licích forem
Slévárna hliníku používá hadicové ventily série VF a VMC jako regulační armaturu pro přepravu písku s pojivem.

Hadicové ventily série VF jako regulační armatura přepravy kyselé vody v ocelárně

Hadicové ventily řídí přepravu kyselé vody v ocelárně
Výrobce ocelových lan a drátů používá na odvod kyselé vody hadicové ventily série VF.

Hadicové ventily série VF řídí přepravu písku na výrobu licích forem

Hadicové ventily jako regulační armatura na odvod písku při výrobě licích forem
Výrobce profesionálních televizních stativů na kamery používá hadicové ventily série VF na řízení přepravy písku při výrobě licích forem.

Hadicové ventily série VF řídí přepravu aditiv při výrobě recyklovaného skla

Hadicové ventily řídí přísun aditiv při výrobě recyklovaného skla
Sklárna, která se specializuje na zpracování použitého skla, používá hadicové ventily série VF jako regulační armatury na přepravu aditiv.

Hadicové ventily série VF řídí odsávání sedimentů z přístavů a z oblasti pobřeží

Hadicové ventily k nasávání sedimentů v přístavech a v pobřežních oblastech
Společnost na pronájem jachet používá na odstraňování sedimentů z plavebních drah ne plovoucí bagry, ale odsávání zajišťuje pomocí hadicových ventilů.

Hadicové ventily série VF řídí odvod lakovacího prášku

Hadicové ventily řídí odvod přebytečného lakovacího prášku
Lakovna okenních rámů používá hadicové ventily série VF, k odvodu přebytečného lakovacího prášku z kabin lakovny.

Hadicové ventily při ochraně rostlin v zemědělství

Hadicové ventily při použití v ochraně rostlin v zemědělství
Výrobce polních postřikovačů používá hadicové ventily série VM v oblasti agrární techniky pro použití při ochraně rostlin.

Hadicový ventil série VM v promývací a třídicí lince sypaných materiálů

Hadicové ventily při odběrech vzorků v promývací a třídicí lince
Výrobce promývacích a třídicích linek sypaného materiálu a zeminy využívá hadicové ventily série VM na odběry vzorků promývací vody.

Hadicový ventil série VM při výrobě detektorů kovů

Hadicové ventily řídí vedení různých médií při výrobě detektorů kovů
Výrobce detektorů kovů pro potravinářský a farmaceutický průmysl používá k regulaci výrobních toků různých médií hadicové ventily série VM od firmy AKO.

Hadicové ventily série VM při výrobě dílů letadel z hliníku

Hadicové ventily upravují směr pohybu kuliček korundu
Výrobce dílů letadel z hliníku, používá hadicové ventily série VM jako regulační armatury na přepravu kuliček korundu.

Hadicové ventily série VM při předmývání v práškové lakovně

Hadicový ventil řídí přepravu mycí vody s čisticím přípravkem
Lakovna využívá hadicové ventily série VM jako uzavírací ventily mycí vody u předmývání lakovaných dílů.

Mechanické hadicové ventily

Hadicové ventily série OV řídí plnění Big Bagů a zásobníků

Hadicový ventil jako dávkovací přípravek při plnění Big Bagů a zásobníků
Výrobce na plnění Big Bagů a zásobníků používá hadicové ventily jako dávkovací přípravky na plnění vakuových zásobníků.

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace