Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Sila a silážní systémy

Bez skladovacích systémů si dnešní výrobní procesy v současném průmyslu a zemědělství téměř neumíme představit. Z jedné strany zajišťují, že bude do výrobních procesů k dispozici dostatek výstupních materiálů a surovin a z druhé strany zajišťují bezpečné skladování s úsporou skladovacího místa. Ventily zde přebírají zásadní úkol řízení přepravy při plnění a vyprazdňování sil.

Hadicové ventily AKO řídí plnění a vyprazdňování sil

Sila fungují vždy dle stejného principu: Skladovaný materiál, který je řízení ventilem, je pomocí stoupacího vedení přepravován do horní části sila, a zde padá na podlahu uvnitř sila. Odebírání uloženého materiálu probíhá otvorem či potrubím, které jsou vybaveny ventilem na spodní straně sila.
Sila se na dolním konci sbíhají do tvaru trychtýře, kterým jsou skladované materiály vedeny do odebíracího otvoru. Odebírání materiálů zde neprobíhá způsobem FIFO (první dovnitř, první ven). Daleko častěji se na spodním konci trychtýře objevuje směs, ve které je materiál naplněný v různých časech. Důvod je ten, že se při odebírání vytvoří v celé výšce plnění sila něco jako trychtýř, kterým je materiál dopravován shora směrem dolů všemi vrstvami. Po odebrání je zde průřez ze všech vrstev plnění.

Hadicové ventily řídí uskladňování a odebírání různých látek

Hadicové ventily mají v silech a v násypných systémech za úkol, regulovat tok materiálu směrem do sil a opačným směrem. Od odebírání z cisternových vozů či cisteren, přes plnění sil stoupacím vedením až po přesné odebírání na spodním konci sila - hadicové ventily regulují a dávkují všechny tyto procesy.

Hadicové ventily mohou také řídit plnění a vyprazdňování násypných systémů, tedy spojení několika sil.

Hadicové ventily AKO je možné nakonfigurovat dle typu přepravovaného média. Při zpracování potravin se zde například používají konfigurace ventilů vhodné pro potraviny (až k provedením s certifikací EHEDG), u silně abrazivních médií by se měly používat ventily ve speciální konfiguraci, která je odolná vůči oděru.

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace