Informační centrum AKO

FAQ - Přepouštěcí ventily

Všeobecně

Odezvy/otevírání je velice závislé na jmenovité šířce škrticího ventilu a na předepínacím/uzavíracím tlaku. Čím je menší jmenovitá šířka škrticího ventilu, tím jsou odezvy/otevírání méně citlivé. Čím je vyšší předepínací/uzavírací tlak, tím jsou citlivější odezvy/otevírání.

Ohledně detailů se poraďte s našim prodejním týmem.

Poté již není funkce zaručena a manžetu je třeba okamžitě vyměnit.

Použitím hadicového ventilu AKO jako přepouštěcího ventilu jsou zdůrazněny také všechny výhody škrticího ventilu. Je to především volný průchod, bezpečnost proti zacpávání, jednoduchý servis, vysoká životnost resp. nízké opotřebení a také to, že se přepouštěcí ventil AKO nemusí po jednom použití měnit, jako např.ventily s pojistnou membránou.

Pomocí tlakových spínačů je možné zjistit především stoupající provozní tlaky, jakož i klesající provozní tlaky. Dále jsou spínací stavy spínacího ventilu kontrolovány také elektricky.

LV = se vzduchem

LNV = bez vzduchu.

U typu LV odpadá z důvodu stálého přísunu stlačeného vzduchu pravidelné dočerpávání stlačeného vzduchu. Je-li zde ovládací vzduch, doporučujeme tento typ.

Díky přídavnému tlakovému regulátoru a neustálému přísunu vzduchu u typu LV, je uzavírací tlak hadicového ventilu udržován stále konstantní.

U typu LNV se stlačený vzduch ukládá v hadicovém ventilu a musí se tedy pravidelně prověřovat resp. dočerpávat.

Jinak je jejich funkčnost identická. Rozlišujeme, zda je vzduch v daném místě (LV) nebo není (LNV), a tím se liší i dimenzování jednotky nadbytečného proudění.

U typu LNV hraje tlakový spínač další důležitou roli a signalizuje se jím další nezbytné dočerpání.

Oblasti použití

Z důvodu vlastností škrticích ventilů je možné používat přepouštěcí ventily také pro různé druhy médií.

Hodí se z důvodu např. volného průchodu pro použití v oblastech suspenzí, znečištěných kapalin, médií s vlákny a vysoce viskózních médií.

Chcete-li zjistit nejvhodnější použití škrticího ventilu a jednotky nadbytečného proudění, obraťte se na naše prodejní oddělení.

Funkce & Technika

Jeden pneumaticky ovládaný hadicový ventil se uzavře předem definovaným uzavíracím/řídicím tlakem. Předem definovaný uzavírací/řídicí tlak škrticího ventilu je závislý na požadovaném normálním stavu provozního tlaku u vašeho zařízení.

Předem definovaný uzavírací/řídicí tlak škrticího ventilu se vypočte z provozního tlaku + 2-2,5 diferenčního tlaku škrticího ventilu.

Pokud provozní tlak stoupne nad normální stav, začne se manžeta škrticího ventilu otevírat a nechtěný přetlak může uniknout do obtoku otevřeným škrticím ventilem.

Pokud se provozní tlak opět sníží, škrticí ventil se automaticky uzavře. Vestavěné jednotky umožňují odečet tlaků a udržují vzduch po určitou dobu ve škrticím ventilu.

U přepouštěcích ventilů AKO se kombinuje libovolný pneumatický hadicový ventil s jednotkou regulace tlaku (tzv. jednotkou nadbytečného proudění). 

Přepouštěcí ventily

Maximální provozní tlak se řídí dle typu škrticího ventilu. Zde platí údaje z daného datového listu (3,5 až 6 baru)

Datový list - AKO Přepouštěcí ventily

Ano, přepouštěcí ventily se opět automaticky po snížení přetlaku a nastavení normálního provozního tlaku uzavřou.

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace