Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Důlní průmysl a zemní práce

Důlní průmysl je jedno z nejnáročnějších odvětví pro personál a materiál. Práce v podzemí byla odjakživa spojena s komplikacemi a rychlým opotřebením materiálu. Kromě bánské složky průmyslu, dobývání nerostných surovin, patří také zemní práce, stavba nové infrastruktury, k hlavním součástem podzemní činnosti. Obě oblasti jsou přitom odkázány na spolehlivé a mimořádně robustní ventily, které dokážou spolehlivě regulovat přepravu vznikajících – z části velmi abrasivních – kalů, sloučenin a sypkých materiálů.

Hadicové ventily od AKO se používají při mnoha podzemních projektech

Již několik tisíciletí se člověk zaměstnává těžbou nerostných surovin v podzemí určených pro denní potřebu a pro další zpracování. Zatím co se ranné době používala při dobývání nerostného bohatství manuální síla a jednoduché nástroje, bylo s postupnou industrializací do těžby zaváděno stále větší množství techniky. Také přeprava vytěžených surovin se dnes reguluje kromě jiného pomocí potrubních systémů, které jsou vybaveny robustními ventily nebo šoupátky.

S postupem globalizace a mobility se zemní práce vyvinuly v centrální pracovní odvětví. Tato práce podzemí není zaměřena na dobývání nerostných surovin, ale výhradně na stavbu nové infrastruktury, např. tunelů pro silnice nebo železnici. Výstavba nové infrastruktury podzemí není omezena pouze na oblasti v horách. Také v metropolích je výhodné řešit různé infrastrukturní projekty pod zemí.

Obě uvedená odvětví mají sice odlišné zájmy a cíle, ale jedno mají společné: Používaný materiál (od stavebních strojů přes potrubní vedení až po ventily a armatury) musí být připraven na tvrdé podmínky v podzemí. Robustní materiálová řešení tak jsou nezbytná pro úspěšné využití při zemních pracích a v důlním průmyslu.

Hadicové ventily jsou již po léta úspěšně využívány při projektech v důlním odvětví a při pozemních pracích

Hadicové ventily od AKO přináší dva jasné argumenty, které umožňují jejich používání v důlním průmyslu a při zemních stavebních projektech: Jsou k dostání v mimořádně robustní struktuře a zároveň je jejich montáž a údržba jednoduchá. Dva aspekty, díky kterým je použití hadicových ventilů podzemí spolehlivé a nekomplikované.

Hadicové ventily se používají všude tam, kde je nutné uzavřít nebo regulovat dopravované suroviny v potrubním vedení. To mohou být vytěžené suroviny jako minerály, rudy nebo uhlí, ale také vytěžená půda, která vzniká při dobývání surovin nebo při zemních pracích. Také při odvádění šachetní vody se úspěšně používají hadicové ventily. V závislosti na typu dolu může být složení šachetní vody velmi rozdílné, ale ve většině případů se jedná o velmi abrasivní kapalinu. Z tohoto důvodu je nutné i v tomto případě používat velmi robustní a odolné hadicové ventily (s manžetami odolnými proti oděru).

Hadicový ventil na vrtné hlavě
Hadicový ventil na vrtné hlavě důlního stroje
Použití hadicových ventilů u důlních strojů při zemních pracích
Hadicové ventily lze používat také v podzemí

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace