Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Pneumatická přepravní technika

Pomocí pneumatické přepravní techniky se sypané materiály všeho druhu přepravují v potrubních systémech pomocí podtlaku nebo přetlaku (viz k tomuto tématu také vakuová doprava). Tlak je vytvářen foukáním nebo vyfukováním plynů (pomocí vzduchu). Kromě přepravy sypaných materiálů se pneumatická přepravní technika používá také v oblasti přepravy odpadních vod. Ventily zde musejí být dimenzovány speciálně na požadavky pneumatické přepravy.

Hadicové ventily AKO se používají jako regulační a uzavírací armatury v oblasti pneumatické přepravní techniky

Dle přepravovaného média je možné použít různé typy pneumatické přepravy:

Doprava foukaným vzduchem:
U dopravy foukaným vzduchem dosahují přepravovaná média ve srovnání se všemi ostatními typy dopravy tu nejvyšší možnou rychlost (více jak 20 m/s). U dopravy foukaným vzduchem se sypaný materiál vyfukuje přes celý potrubní systém. Ve srovnání s ostatními způsoby dopravy je poměr mezi přepravním plynem a přepravovaným materiálem nejnižší. Z důvodu vysokých rychlostí je opotřebení všech dílů - a to především v oblasti ventilů - o to vyšší.

Rozdělená doprava:
U této tzv. rozdělené dopravy (druhý nejrychlejší typ dopravy materiálů, cca 15 – 20 m/s), se část přepravovaného materiálu usadí na dně potrubního systému a tato část je hnána systémem dále dalšími částmi materiálu, které se přes ní valí. Ve srovnání se dopravou foukaným vzduchem je tato rozdělená doprava sice pomalejší, podíl přepravovaných médií je však vyšší. Opotřebení ventilů a ostatních částí potrubí je nižší. Srovnatelná s touto rozdělenou dopravou je tzv. doprava v přesypech, při které je usazený materiál hnán dále ve tvaru dun.

Přeprava pomocí pulzní síly:
U této tzv. přepravy pomocí pulzní síly je podíl přepravovaného média tak velký, že se uvnitř potrubního systému tvoří jednotlivé ucpávky, které sahají přes celý průměr potrubí. Ty jsou přes další duté prostory tlačeny přepravním plynem přes celý systém - resp. v případě podtlaku jsou systémem potrubí nasávány. Průtoková rychlost je u přepravy pomocí pulzní síly cca 3 – 10 m/s., přepravované množství se oproti rozdělené dopravě či dopravě foukaným vzduchem zvýšilo, namáhání vestavěných ventilů a dílů ve srovnání s dříve uvedenými typy přepravy však klesá.

Kontinuální doprava:
Kontinuální doprava je kontinuální přeprava v hustém proudu, při které je vedením tlačena či nasávána plná a nepřerušená směs plynu a pevných látek. Tento typ pneumatické přepravní techniky se často používá u sypaných materiálů se širokým spektrem velikosti zrna; rychlosti proudění jsou ve srovnání s ostatními typy nízké a mohou být zachovány pomocí pomocných zařízení, jako jsou výfukové ventily. Pomocí přídavných zařízení - dle typu dopravy - je možné dosažené přepravní rychlosti cca 7 -15 m/s.

Hadicové ventily ukazují své přednosti v pneumatické přepravní technice

Hadicové ventily je možné používat ve všech oblastech pneumatické přepravní techniky a zvládnou tedy bez problémů rozdělenou dopravu, dopravu foukaným vzduchem, přepravu pomocí pulzní síly a také kontinuální dopravu. A nehraje zde žádnou roli, zda jsou používány jako regulační či uzavírací armatury.

Díky robustní a oděruvzdorné konstrukci jednotlivých dílů na vedení médií (vestavěné přípojky a vnitřní gumové manžety), nepředstavuje pro hadicové ventily žádný problém ani doprava foukaným vzduchem, která jinak představuje značnou zátěž. Především pro vestavěnou manžetu, která představuje jednu z největších ploch dotýkající se média, byly vyvinuty speciální oděruvzdorné materiály, které vykazují dlouhou životnost i u velice abrazivních médií.
Dále nabízejí hadicové ventily firmy AKO Armaturen trvalý průtok bez slepých prostorů a při přepravě tak nedochází k žádným vírům, kde by se následně mohly vytvářet ucpané prostory.

Pokud je třeba provést u hadicového ventilu údržbu, je možné ji zajistit bez problémů a rychle přímo na místě s využitím vlastního personálu. A došlo tak ke snížení výpadků z důvodu zajištění údržby a tedy i ke snížení souvisejících nákladů. V závislosti na jmenovitém průměru, trvá demontáž, údržba (např. výměna manžety) a její montáž, vždy pouze několik málo minut.
Pro každý typ ventilu nabízíme servisní videa, kde jsou veškeré postupy popsány krok za krokem.

Hadicové ventily AKO při použití v oblasti pneumatické přepravní techniky

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily v pneumatické přepravní technice výstupních materiálů

Výrobce drenážních systému z polymerbetonu používá hadicové ventily AKO v pneumatické přepravní technice.

Zjistěte, jaké sypané materiály zde naše hadicové ventily přepravují...

Hadicové ventily AKO řídí přepravu kyselé vody v oblasti pneumatické přepravy

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily jako regulační a uzavírací armatura na kyselou vodu v oblasti pneumatické přepravy

Výrobce ocelových lan využívá pneumatické ventily na odvod kyselé vody, která se zde vytváří.

Zjistěte, jak je výrobce po více jak 40 letech s hadicovými ventily spokojen...

Hadicové ventily AKO řídí přidávání aditiv v pneumatické přepravě

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily řídí přidávání příměsí v pneumatické přepravě

Podnik na zpracování recyklovaného skla používá hadicové ventily při pneumatické přepravě aditiv.

Přečtěte si, jak přesně se hadicové ventily využívají v pneumatické přepravní technice...

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace