Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Cisternové & užitkové vozy

Historie užitkových vozidel je stejně stará jako vynález kola. Dnešní užitková vozidla nelze samozřejmě s jejich primitivními předchůdci, kočáry a povozy, vůbec srovnávat - ukazuje se však, že řemeslné živnosti a průmysl byly odkázány na transport zboží a výrobků již od samého začátku jejich existence. V dopravě tvoří ventily důležitý spojovací prvek při plnění a vyprazdňování cisternových a užitkových vozidel.

Hadicové ventily AKO se instalují do cisteren a cisternových vozidel, jakož i do užitkových vozidel

Cisterny a cisternové nákladní automobily jsou dnes pevnou součástí silničního provozu. Přepravují různé druhy zboží, které nám slouží v našem každodenním životě. Od zemědělských produktů (např. obilí, mléko, krmiva apod.), přes (petro-)chemické výrobky (např. oleje, benzin, kerosin, plyny, aditiva, chemické výrobky apod.) až po různé potraviny a nápoje. Všechny tyto výrobky přepravují na místo určení cisterny a cisternové nákladní automobily.

Na vozidlech jsou umístěny ventily, které zajišťují bezpečné plnění a vyprazdňování těchto užitkových vozidel. Tyto typy ventilů jsou většinou vybaveny speciální přírubovou přípojkou na cisternové vozy. Pro přepravu potravin a nápojů existují speciální konfigurace ventilů pro styk s potravinami, které jsou upraveny pro používání v této oblasti.

Další důležitou oblastí je výroba užitkových vozidel. Od běžných nákladních vozidel a malých transportérů, přes druhy vozidel, která zajišťují čištění a údržbu silnic a přilehlé infrastruktury (jako jsou zametací stroje a vozidla na čištění kanálů), až po speciální vozidla, která slouží k plnění speciálních úkolů v rámci přepravy. Rovněž tak mnohostranné jsou úkoly, které v těchto případech plní vestavěné ventily.

Hadicové ventily a jejich úkoly v cisternových a užitkových vozidlech

Hadicové ventily se používají v oblasti cisternových vozidel již více jak 20 let a jsou považovány za velice spolehlivé automatizované uzavírací ventily. Zde instalované hadicové ventily přebírají vykládku přepravovaného zboží pomocí výfukového vedení.
A v zásadě zde nehraje žádnou roli skutečnost, jaká média se přepravují resp. regulují. Nebezpečné materiály, jako jsou např. chemikálie, přinášejí stejně málo problémů, jako bezpečné materiály - jako např. tekuté potraviny, obilí, krmiva, pelety a další sypané materiály. Hadicové ventily se mohou využívat i při plnění či odběru vzorků a tyto procesy mohou rovněž řídit.

Hadicové ventily společnosti AKO Armaturen je možné díky jejich modulovému systému flexibilně vzájemně konfigurovat a mohou být dimenzovány na požadavky přepravovaných médií. Mohou to být konfigurace vhodné pro použití s potravinami (vč. certifikace EHEDG) při přepravě produktů oblasti potravin, nápojů a krmiv nebo obzvláště oděruvzdorné konfigurace odolné proti rezivění na přepravu obzvláště abrazivních či korozivních materiálů.

Hadicové ventily AKO se také používají ve výrobě speciálních vozidel. Například v mobilních lisech na výrobu vína a v mobilních čerpadlech betonu nebo ve výrobě specializovaných vozidel, kde je třeba ovládat sací vedení.

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace