Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Oblasti ohrožené výbuchem

Oblasti ohrožené výbuchem jsou v průmyslových zařízeních definovány nařízením o provozní bezpečnosti a jsou rozděleny do různých zón (0/20, 1/21 a 2/22). Cílem těchto zón je označení příslušného stupně nebezpečí, aby bylo možné provést příslušná opaření na ochranu proti výbuchu. Kromě spousty organizačních opaření musí zabudované komponenty v zařízení, například ventily, odpovídat požadavkům příslušné zóny a musí být příslušně konfigurovány.

Hadicové ventily od AKO v provedení ATEX pro použití v zónách EX

Jednotlivé zóny Ex jsou definovány druhem výbušné atmosféry (plyny nebo prachy), pravděpodobností jejího vzniku a její doby trvání v případě výskytu.
Zóny jsou rozděleny na zóny 0, 1 a 2 pro směsi plynu a vzduchu a zóny 20, 21 a 22 pro směsi prachu a vzduchu.

V závislosti na definovaném typu zóny je nutné v okolí (místnosti, atd.) a na zařízení (potrubní vedení, ventily, řídicí jednotky, atd.) provést speciálně koncipovaná opatření.

Zóna Ex 0:
V této zóně mohou vznikat explozivní směsi plynu a vzduchu neustále nebo často po dlouhý časový úsek.

Zóna Ex 1:
V této zóně mohou vznikat explozivní směsi plynu a vzduchu občas během normálního provozu.

Zóna Ex 2:
V této zóně v normálním případě nedochází ke vzniku explozivních směsí plynu a vzduchu. V této zóně je však ve výjimečných případechza určitých okolností přesto možné, že na krátkou dobu dojde ke vzniku explozivních atmosfér.

Zóna Ex 20:
V této zóně mohou vznikat explozivní oblaky z prachu a vzduchu často a po delší časové úseky.

Zóna Ex 21:
V této zóně mohou za normálních okolností příležitostně vzniknut explozivní oblaky z prachu a vzduchu.

Zóna Ex 22:
V této zóně nevznikají za normálních podmínek explozivní oblaky z prachu a vzduchu – ve výjimečných případech se však mohou vytvořit na omezenou dobu a velmi zřídka.

Kromě již uvedených organizačních opatření, jako poučení zaměstnanců a označení prostorů ohrožených oblastí, je nutné provést speciální konstrukční úpravy na zařízení resp. prostorech, aby se zabránilo vzniku exploze resp. se snížilo její riziko. To se týká také velkého počtu zabudovaných ventilů nejrůznějších typů. Ty musí být vyrobeny - aby bylo možné je zabudovat do zóny s rizikem exploze - dle požadavků příslušné směrnice ATEX a musí příslušným způsobem fungovat.

Oblast s nebezpečím výbuchu přitom zahrnuje nejen média, která mají z důvodu svého složení tendence explodovat – např. chemické látky nebo plyny, ale zahrnuje také zpracování velkého počtu obecně bezproblémových médii, u kterých ovšem může dojít k okolnostem podporujícím vznik výbušného prostředí. Např. když se při přepravě nebo zpracování těchto vlastně neproblematických látek objeví podružné jevy jako prašnost, výpary nebo plynatost, které se ve spojení s kyslíkem nebo vzduchem spojí ve výbušnou směs.

Hadicové ventily lze nakonfigurovat pro použití ve výbušném prostředí

Samozřejmě platí také pro hadicové ventily, které jsou zabudované v zařízeních v oblastech s nebezpečím výbuchu, ustanovení směrnice ATEX (RL2014/34/EU). Hadicové ventily od AKO, které jsou zabudovány v těchto zónách, jsou nakonfigurovány tak, aby docházelo k bezpečnému odvádění elektrického náboje, který vzniká třením nebo jinými vlivy, a tudíž bylo zabráněno výboji s jiskrami ve výbušné atmosféře.

Hadicové ventily pro oblasti zón Ex jsou navíc vybaveny speciálními manžetami, které vykazují vlastnosti elektrické vodivosti, aby se zabránilo explozi i uvnitř potrubního vedení.
Hadicové ventily s ochranou proti explozi jsou stejně jako běžné hadicové ventily složeny v modulech a lze je – i přes veškeré zákonné regulace – konfigurovat dle potřeby zařízení a média. Zvolte si přitom ze široké nabídky jmenovitých světlostí, hodnot připojení, materiálů pouzdra a přípojky stejně jako různých jakostí vodivých kompozit. Rádi vám poskytneme další informace ohledně složení vašeho optimálního hadicového ventilu.

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace