Informační centrum AKO

CAD modely pro hadicové ventily AKO s připojovacím hadicovým hrdlem, série SAS

Připojovací hadicové hrdla lze zašroubovat do pneumaticky řízených hadicových ventilů AKO série VMP a VMC. Nyní prosím zvolte  jmenovitou šířku série hadicových ventilů, pro které potřebujete CAD data pneumatických hadicových ventilů s připojovacím hadicovým hrdlem:

Série VMP s přípojkou na hadici

Série VMC s přípojkou na hadici