Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Potravinářský, nápojový průmysl a průmysl krmiv

Dříve byl potravinářský průmysl pouze příbuzným odvětvím zemědělství, kde se zpracovávaly zemědělské produkty; dnes je jeho záběr opravdu o hodně širší. Při zpracování, výrobě a přepravě různých produktů přebírají ventily důležitou funkci a sice řízení dopravního toku.

Hadicové ventily společnosti AKO Armaturen se využívají v mnoha procesech potravinářského průmyslu

S vývojem synteticky vyráběných produktů, masovou výrobou a také se zpracováním velkého množství potravin se postavení potravinářského, nápojového průmyslu a průmyslu krmiv zcela změnilo.
Stále rozvinutější a komplexnější výrobní procesy dnes umožňují výrobu resp. zpracování a balení většího množství produktů v kratším čase.

Jednu z nejdůležitějších rolí hraje v této průmyslové oblasti konstrukce zařízení, protože téměř pro každý nový druh poživatiny jsou třeba vlastní výrobní zařízení. S postupující automatizací jsou nedílnou součástí tohoto odvětví také ventily a regulační armatury, protože uvedená množství a druhy produktů je třeba převézt, uskladnit, nadávkovat, naplnit a zabalit.

Hadicové ventily a jejich rozmanité úkoly v potravinářském, nápojovém průmyslu a v průmyslu krmiv

Hadicové ventily firmy AKO Armaturen jsou v potravinářském, nápojovém průmyslu a v průmyslu krmiv součástí mnoha různých procesů. Upravují a dávkují různé látky a produkty. Přes kapaliny, sirupy, rmuty, prášky a granuláty až po celé potraviny, jako jsou ořechy, sušené či zamrazené plody či boby.

Potraviny

V oblasti zpracování potravin jsou hadicové ventily téměř univerzálně použitelné. Díky konstrukci hadicových ventilů bez slepých prostorů a tím pádem i hygienické konstrukci, se velice snadno čistí přímo na místě a kromě toho jsou velice snadné na údržbu a vhodné pro různé typy agregátů. Mohou to být potraviny viskózního skupenství (např. sirup), prášek, granulát nebo nezpracované potraviny, jako jsou ořechy, ovoce či boby. Pokud musíte ve vašem procesu používat certifikované ventily, nabízí firma AKO Armaturen navíc i speciální konfigurace ventilů scertifikací EHEDG.

Nápoje

Také v oblasti zpracování nápojů našly hadicové ventily široké uplatnění. Kromě přepravy základních surovin - jako jsou sirupy, ovocné šťávy či prášek - se mohou hadicové ventily AKO používat také v plnicích technologiích na plnění sudů, kanystrů či lahví a dalších nádob. Vinařství využívá například s úspěchem hadicové ventily AKO již více jak 30 let na přepravu a blokování pohybu rmutu.

Futtermittel

Stejně tak se mohou hadicové ventily používat při zpracování krmiv, až po přímé krmení v chovech. I zde je oblast použití od výroby, přes plnění až po integraci do automatických systémů dávkování krmiv v zemědělských podnicích.

Hadicové ventily od firmy AKO při výrobě vína

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily při výrobě vína

Velké soukromé vinařství využilo více jak 70 hadicových ventilů firmy AKO Armaturen v novém výrobním zařízení na přepravu rmutu a vína.

Zjistěte, proč se soukromé vinařství rozhodlo pro hadicové ventily AKO...

Hadicové ventily od firmy AKO u výrobce sladkostí

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily při výrobě cukrovinek

Hadicové ventily společnosti AKO regulují kromě jiného přesun sladkostí sacím vedením a koncové plnění sáčků, které se pak prodávají.

Zjistěte proč chce výrobce přestavět celé své zařízení z kulových kohoutů na hadicové ventily...

Hadicové ventily řídí plnění pivních sudů v pivovaru

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily pomáhají při filtraci kalů

Hadicové ventily regulují transport filtrovaných látek, z důvodu odstranění kalů z piva.

Zjistěte, jak se pivovaru při používání hadicových ventilů podařilo minimalizovat riziko výpadků...

Hadicové ventily AKO regulují přepravu křemeliny při filtraci piva

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily pomáhají při filtraci kalů

Hadicové ventily regulují transport filtrovaných látek, z důvodu odstranění kalů z piva.

Zjistěte, jak se pivovaru při používání hadicových ventilů podařilo minimalizovat riziko výpadků...

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace