Informační centrum AKO

Mechanický hadicový škrticí ventil

Mechanické hadicové škrticí ventily představují řešení armatury pro uzavírání a regulaci abrazivních, korozivních a vláknitých produktů, jako např. granulátů, prášků, pelet, prachových hmot, kalů a suspenzí.

Jak fungují mechanické hadicové ventily?

Hadicová manžeta je nuceně ovládána mechanismem uvnitř tělesa a volitelným pohonem. Mechanismus mechanického hadicového škrticího ventilu se skládá z jednoho popř. dvou přítlačných profilů horizontálně umístěného/umístěných nad/pod manžetou a bočně vedeném/vedených dvěma vodicími tyčemi. Mechanický hadicový škrticí ventil může být vybaven různými pohony.

Volitelné pohony způsobují horizontální (v závislosti na jmenovité světlosti středové) stlačení manžety přítlačným(i) profilem/profily. Tím je průtok produktu pomocí mechanických hadicových škrticích ventilů těsně uzavřen. Přímé spojení manžety s přítlačným(i) profilem/profily k tomu zajišťuje opakovatelné otevření manžety pro plný průtok. Maximální pracovní tlak mechanických hadicových škrticích ventilů je závislý na typu a jmenovité světlosti a pohybuje se v rozmezí 3-40 bar.

Kdy se má mechanický hadicový ventil použít? Poptejte nyní!

Mechanický hadicový škrticí ventil
Mechanický hadicový škrticí ventil

Přednosti hadicových škrticích ventilů

Nejdůležitějšími přednostmi jsou volný průtok produktu, minimální odpor třením a nízké náklady na údržbu resp. provozní náklady. Další výhoda mechanických hadicových škrticích ventilů spočívá v snížení počtu dílů ve styku s médiem, v kontaktu s proudem produktu je jako jediný díl pouze manžeta.

K tomu se ještě inkrustace na vnitřku manžety uvolňují během procesu zavírání v důsledku její deformace. Tím mechanické hadicové škrticí ventily představují řešení armatury téměř bez rizika ucpání. Dále jsou i větší pevné částice obzvláště otěruvzdornou a korozně odolnou manžetou obklopeny a tím těsně uzavřeny.

Využijte nyní také přednosti mechanických hadicových ventilů ve vašem procesu!

Provedení mechanických hadicových škrticích ventilů

Jako varianty pohonu jsou k dispozici manuální ovládání ručním kolečkem nebo automatická varianta s dvoučinnými / jednočinnými pneumatickými válci a elektrickými servopohony. Nejrůznější materiálová provedení tělesa a druhy manžet umožňují velmi širokou oblast použití mechanických hadicových škrticích ventilů.

Nemůžete nalézt vaše požadované provedení? Tak se u nás přihlaste (ako@ako-armaturen.de), máme pro vás příslušnou variantu!

Údržba hadicových škrticích ventilů

Jednoduchá a rychlá výměna manžety dle detailního montážního návodu a bez speciálního nářadí se u mechanických hadicových škrticích ventilů projevuje velmi nízkými servisními a provozními náklady.
Zde přejdete na stažení montážních videí a montážních návodů!

Průmyslové oblasti použití hadicových škrticích ventilů

Hadicové ventily jsou hlavně používány v různých pneumatických systémech dopravy sypkých hmot/cementu, při zpracování pigmentů/granulátů, v keramickém/ sklářském/ plastikářském průmyslu, v úpravě odpadních vod, ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Dále se mechanické hadicové škrticí ventily používají velmi často v těžebním průmyslu v pobřežních oblastech, ropném průmyslu, při výrobě papíru a celulózy, v hornictví, v kovoprůmyslu a chemickém průmyslu.

Z jakého průmyslového odvětví pocházíte vy, resp. váš podnik? Sdělte nám váš osobní případ použití, máme pro vás a pro váš výrobní proces příslušné řešení z oblasti hadicových ventilů!

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace

AKO Inventory and Company Holidays 2023:

Due to our inventory & company holidays, there will be no shipment from 19th of December 2023 to 1st of January 2024.
Incoming orders as of 23rd of December will be processed only from 2nd January 2024.