Informační centrum AKO

Mechanický hadicový škrticí ventil

Mechanické hadicové škrticí ventily představují řešení armatury pro uzavírání a regulaci abrazivních, korozivních a vláknitých produktů, jako např. granulátů, prášků, pelet, prachových hmot, kalů a suspenzí.

Jak fungují mechanické hadicové ventily?

Hadicová manžeta je nuceně ovládána mechanismem uvnitř tělesa a volitelným pohonem. Mechanismus mechanického hadicového škrticího ventilu se skládá z jednoho popř. dvou přítlačných profilů horizontálně umístěného/umístěných nad/pod manžetou a bočně vedeném/vedených dvěma vodicími tyčemi. Mechanický hadicový škrticí ventil může být vybaven různými pohony.

Volitelné pohony způsobují horizontální (v závislosti na jmenovité světlosti středové) stlačení manžety přítlačným(i) profilem/profily. Tím je průtok produktu pomocí mechanických hadicových škrticích ventilů těsně uzavřen. Přímé spojení manžety s přítlačným(i) profilem/profily k tomu zajišťuje opakovatelné otevření manžety pro plný průtok. Maximální pracovní tlak mechanických hadicových škrticích ventilů je závislý na typu a jmenovité světlosti a pohybuje se v rozmezí 3-40 bar.

Kdy se má mechanický hadicový ventil použít? Poptejte nyní!

Mechanický hadicový škrticí ventil
Mechanický hadicový škrticí ventil

Přednosti hadicových škrticích ventilů

Nejdůležitějšími přednostmi jsou volný průtok produktu, minimální odpor třením a nízké náklady na údržbu resp. provozní náklady. Další výhoda mechanických hadicových škrticích ventilů spočívá v snížení počtu dílů ve styku s médiem, v kontaktu s proudem produktu je jako jediný díl pouze manžeta.

K tomu se ještě inkrustace na vnitřku manžety uvolňují během procesu zavírání v důsledku její deformace. Tím mechanické hadicové škrticí ventily představují řešení armatury téměř bez rizika ucpání. Dále jsou i větší pevné částice obzvláště otěruvzdornou a korozně odolnou manžetou obklopeny a tím těsně uzavřeny.

Využijte nyní také přednosti mechanických hadicových ventilů ve vašem procesu!

Provedení mechanických hadicových škrticích ventilů

Jako varianty pohonu jsou k dispozici manuální ovládání ručním kolečkem nebo automatická varianta s dvoučinnými / jednočinnými pneumatickými válci a elektrickými servopohony. Nejrůznější materiálová provedení tělesa a druhy manžet umožňují velmi širokou oblast použití mechanických hadicových škrticích ventilů.

Nemůžete nalézt vaše požadované provedení? Tak se u nás přihlaste (ako@ako-armaturen.de), máme pro vás příslušnou variantu!

Údržba hadicových škrticích ventilů

Jednoduchá a rychlá výměna manžety dle detailního montážního návodu a bez speciálního nářadí se u mechanických hadicových škrticích ventilů projevuje velmi nízkými servisními a provozními náklady.
Zde přejdete na stažení montážních videí a montážních návodů!

Průmyslové oblasti použití hadicových škrticích ventilů

Hadicové ventily jsou hlavně používány v různých pneumatických systémech dopravy sypkých hmot/cementu, při zpracování pigmentů/granulátů, v keramickém/ sklářském/ plastikářském průmyslu, v úpravě odpadních vod, ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Dále se mechanické hadicové škrticí ventily používají velmi často v těžebním průmyslu v pobřežních oblastech, ropném průmyslu, při výrobě papíru a celulózy, v hornictví, v kovoprůmyslu a chemickém průmyslu.

Z jakého průmyslového odvětví pocházíte vy, resp. váš podnik? Sdělte nám váš osobní případ použití, máme pro vás a pro váš výrobní proces příslušné řešení z oblasti hadicových ventilů!

Navštivte naši oblast odvětví & použití a informujte se, jak a kde jsou hadicové ventily od společnosti AKO Armaturen úspěšně používány. Zkušenosti zákazníků AKO vám navíc poskytují praktické informace z rozmanitých projektů, u kterých jsou používány naše hadicové ventily na celém světě.

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace