Informační centrum AKO

FAQ - Manžety pro hadicové ventily

Všeobecně

Manžety škrticích ventilů jsou technicky těsné, není možné však vyloučit difúzi těkavých plynů. Nejtěsnější elastomer manžet AKO je FPM (Viton).

Maximální provozní tlak manžety škrticího ventilu je závislý na typu ventilu, na jeho řadě; tyto údaje naleznete v našich datových listech nebo prostě kontaktujte náš prodejní tým.

Ano, u některých mechanických hadicových škrticích ventilů. Kontaktujte naše prodejní oddělení.

Tkanina v manžetě škrticího ventilu slouží kromě jiného pevnosti v tlaku a optimální funkci dané manžety. Kvalita a uspořádání jsou kromě vlastní kvality dané gumy rozhodující pro vysokou kvalitu a životnost této manžety.

Ano, toto provedení manžet hadicových ventilů existuje, jsou zde však omezeny mechanické a fyzikální vlastnosti.

Kontaktujte prosím náš prodejní tým s konkrétním způsobem použití a s vašimi požadavky. 

Manžety škrticích ventilů pneumatických škrticích ventilů se připravují ručním způsobem a poté se zpracovávají v několika pracovních krocích na koncový výrobek. Celý tento proces je velice náročný z hlediska mzdových nákladů, a proto není možné porovnávat ceny manžet škrticích ventilů pneumatických škrticích ventilů s hadicovými prvky např. u extrudované hadice. Manžety škrticích ventilů mechanických hadicových škrticích ventilů se rovněž připravují ručně a vyrábějí se v rámci kusové výroby speciálními nástroji a celý výrobní proces je velice náročný i z hlediska mzdových nákladů.

Tyto manžety se vyrábějí dle parametrů, které se týkají poměru elastomerů a konstrukce, především jako výrobky "Made in Germany". 

Používáme do našich směsí elastomerů pouze vysoce kvalitní příměsi.

Díky dlouholetému zlepšování směsí elastomerů, jakož i konstrukce manžet jsme dosáhli díky našim zkušenostem v oblasti ovládání škrticích ventilů stavu, že se životnost manžet a tím také "Best total cost of ownership" zvýšily na maximum a tím bylo dosaženo spokojenosti zákazníků ve výši 97%.

Tato označení uvádějí informace o typu manžety, výrobní dávce a o datu výroby.  

V případě poškození je možné vysledovat detaily z výroby, na základě výrobní šarže manžet pneumatických škrticích ventilů.

Spínací cykly manžety škrticího ventiluje závisejí na mnoha faktorech a provozních podmínkách, jako jsou ovládací/uzavírací tlak, provozní tlak a tlak média, provozní teplota a provozní médium.

Není možné tedy učinit žádné celkově platné tvrzení, týkající se počtu spínacích cyklů; náš prodejní tým je schopen, na základě dlouholeté zkušenosti a stovek aplikací, odhadnout počet spínacích cyklů při uvedení všech detailů užití, velikosti a provedení ventilu.

Připravte si detaily užívání a oslovte nás;sdělíme vám hrubý odhad počtu spínacích cyklů, které se týkají přímo vašeho užití. V zásadě je možné říci, že se počet spínacích cyklů snižuje s velikostí/jmenovitou šířkou ventilu.

Naše vnitropodnikové dlouhodobé testy dosáhly u manžet dle jejich velikosti/jmenovité šířky a dle výšky řídicího/uzavíracího tlaku 50 000 až několik milionů spínacích cyklů. 

Hlavní kritéria jsou uvedena v našich provozních návodech a měla by se pokud možno dodržovat. Samozřejmě vám rádi také poradíme přímo s vašim konkrétním případem použití.

Na internetu naleznete množství tabulek odolností elastomerů. Pokud zde nejsou ještě uvedeny zkušenosti nebo poznatky, týkající se odolnosti našich manžet škrticích ventilů, rádi vám poradíme nebo vám poskytneme určité rady.

Ne. Manžety jsou konstrukčně provedeny pro naše škrticí ventily AKO. Vnějšími úpravami se pro použití ve škrticích ventilech znehodnotí.

Oslovte nás s konkrétními jiným rozměry manžety škrticího ventilu, rádi vám poradíme.

Kvality manžet

Ne. PTFE není z důvodu svých fyzikálních a mechanických vlastností, z důvodu omezené tlakové deformace, odrazové pružnosti a pevnosti v dalším trhu vhodným materiálem pro manžety škrticích ventilů.

Výběr nejvhodnějšího materiálu manžet je vždy závislý na provozním médiu a na provozních teplotách.

V zásadě platí, že pro všechny sypké materiály, kaly, prachy, suspenze s provozními teplotami < 80°C bez chemických příměsí a/nebo bez požadavků na chemickou odolnost, je nejlepší přírodní kaučuk.

Pro ostatní provozní média se zvláštními požadavky, jako je např. chemická odolnost, vhodnost pro potraviny a/nebo zvýšené provozní teploty, by měla být provedena specifikace/dimenzování našim prodejním týmem.

Kdykoliv se na nás obraťte s detaily/požadavky, které se týkají daného použití.

Údržba & výměna manžety

Na našem webu jsou v rubrice "stahování" montážní návody ve 12 jazycích a také montážní online videa pro každý typ/řadu ventilu; zde detailně vidíte, jak se manžety mění. 

Ne, všechny typy škrticího ventilu jsou konstrukčně provedeny tak, aby se manžety daly vyměnit bez speciálního nářadí přímo na místě.

Ne. Montážní pasta zajišťuje kromě snazší montáže také pevné usazení manžety v sevření.  Tuk způsobuje pravý opak a může v nejhorším případě, např. při styku s elastomerem NR způsobit bobtnání a rozpad elastomeru NR.

Provozní teploty

Dle použitého elastomeru se mohou manžety používat bez dalších opatření v podmínkách do - 10°C;

dle našich zkušeností se mohou mnohé manžety hadicových ventilů používat v chladnějším prostředí bez funkčních omezení.

Maximální provozní teploty manžety škrticího ventilu jsou závislé na materiálu/elastomeru a pohybují se u silikonu a vitonu kolem 130°C.

Složení našich manžet pneumaticky ovládaných hadicových ventilů je provedeno z různých komponentů, aby byla zaručena správná funkčnost z hlediska vratné síly a z důvodu nízké zbytkové tlakové deformace. Proto je část, která se nedotýká média/produktu dané manžety ventilu odolná pouze do 80°C.

Certifikáty

Ano, příslušný certifikát shody FDA si můžete stáhnout na našich webových stránkách na tomto odkazu 

FDA-Osvědčení výrobce

Shodu FDA nebo certifikát EHEDG pro všechny škrticí ventily v hygienickém provedení (certifikát EHEDG byl doposud k dispozici pouze ve spojení s kvalitou EPDM)

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace