Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Průmyslový 3D tisk a Contour Crafting

Při 3D tisku dochází v průmyslové oblasti k trojrozměrnému výtisku digitálně vytvořených CAD dat. Přitom se využívají nejrůznější materiály, které po vrstvách nanáší rameno robota s připojenou tryskou. Tímto způsobem postupně po vrstvách vzniká požadovaný tvar nebo navržený produkt. Díky této technologii mohou podniky levně vyrábět produkty složitých tvarů a prototypy.
Tok nejrůznějších materiálů (např. granulátu nebo i inertních plynů) je přitom regulován různými ventily.

Hadicové ventily od AKO se používají v 3D tiskárnách a při procesu Contour Crafting

3D tisk v průmyslu nelze srovnávat s aktuálně již dostupnými řešeními trojrozměrného tisku pro domácí použití. Pro průmyslový 3D tisk je potřeba podstatně komplexnější zařízení, která kladou na zabudované ventily mimořádné nároky. Průmysl přitom pro 3D tisk využívá nejrůznější způsoby tisku a pokrývá stále větší paletu možností použití.

Díky pokročilému procesu Rapid-Prototyping je stále více podniků schopno vyrábět prototypy, nulové série a komplexní speciální produkty levněji a během velmi krátké doby. Také ohledně malých sérií nebo výroby náhradních dílů mohou podniky v budoucnu vyrábět efektivněji, dle potřeby a pružněji. Přitom je rozhodující, že při 3D tisku odpadá např. výroba forem na vstřikolis nebo výměna licích forem, které generují značnou část výrobních nákladů.
3D tisk navíc poskytuje možnost vyrábět komplexní tvary (např. s výřezy na zadní straně nebo integrovanými kanály a dutými prostory), což nebylo s dosavadními výrobními procesy možné.

Hadicové ventily v 3D tiskárnách

Jak již bylo uvedeno výše, jsou 3D tiskárny aktuálně schopné vyrábět prvky komplexních tvarů z nejrůznějších materiálů.
U některých postupů se koncový produkt vytváří nanášením vrstev po celé ploše a materiál, který se používá ke stabilizaci, se po ztvrdnutí odsaje nebo vyfouká. Toto odstraňování přebytečného materiálu se v některých 3D tiskárnách provádí pomocí hadicových ventilů od AKO.

Hadicové ventily při procesu Contour Crafting

Speciálním metodou v rámci 3D tisku je Contour Crafting. Tento postup se používá převážně ve stavebnictví např. na počítačem podporovanou výrobu celých budov.

Jako již u uvedené metody – jen rozměrově o něco větší – se počítačem podporovanou tryskou postupně nanáší tvary předem digitálně navržené budovy. Hadicové ventily od AKO Armaturen přitom kromě jiného regulují přísun a dávkování používaného speciálního betonu nanášeného tryskami. Díky robustní a neabrasivní vnitřní manžetě u hadicových ventilů lze i u stavebních materiálu s intenzivním oděrem a opotřebením zajistit dlouhou životnost ventilu. Další výhodou hadicových ventilů při použití v rámci procesu Contour Crafting je konstrukce ventilu, která se neucpává. Díky hladké vnitřní stěně ventilové manžety a díky změny povrchu následkem otvíracího a zavíracího mechanizmu se usazeniny nebo ztvrdnutý materiál na ventilu ihned uvolní a odtransportuje.

Case Studies / Příklady použití hadicových ventilů při 3D tisku

3D tisk s pomocí hadicového ventilu od AKO

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicový ventil při procesu Contour Crafting - 3D tisk budov

V této studii o používání se seznámíte s dalšími informacemi o hadicových ventilech řady VMP při procesu Contour Crafting - 3D tisku budov.

Přečtěte si více o hadicových ventilech řady VMP při procesu Contour Crafting...

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace