Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Ekologická a procesní technika

Technologie na ochranu životního prostředí se zabývá ekologickými procesy nebo procesy, které se týkají regenerace poškozených eko-systémů. Od likvidace materiálů, přes preventivní ochranná opatření a úpravy materiálu ve výrobních procesech, až po využívání obnovitelných zdrojů energie - technologie na ochranu životního prostředí tak pokrývá velice široké spektrum různých zadání. Vestavěné ventily zde řídí přepravu všech médií, jako jsou plyny, voda, emulze nebo suché pevné látky.

Hadicové ventily AKO řídí přepravu různých médií v rámci ekologické a procesní techniky

Další důležitou oblastí technologií na ochranu životního prostředí je vývoj opatření, které se zabývají úsporami energií, šetřením zdrojů a snižováním resp. zamezení vzniku emisí a odpadů.
Cílem tohoto odvětví je nový vývoj a optimalizace stávajících technologií takovým způsobem, aby bylo životní prostředí a eko-systémy poškozovány co možná nejméně.

V oblasti technologií na ochranu životního prostředí hraje technologie výrobních procesů rozhodující roli. Využívá se např. při čištění odpadních vod, neutralizaci spalin, při recyklaci či v různých technologiích likvidace odpadů.
Ve všech uvedených oblastech je třeba spolehlivě a přesně pomocí ventilů řídit či blokovat nejrůznější materiály - plyny, suché a vlhké produkty či kapaliny.

Hadicové ventily zvládají různé úkoly v rámci ekologické a procesní techniky

Hadicové ventily jsou v mnoha výrobních procesech ideální regulační či uzavírací armaturou. Hadicové ventily společnosti AKO Armaturen lze díky modulárnímu uspořádání individuálně upravit dle požadavků daného zařízení, přepravovaného média a okolního prostředí.

Kromě širokého výběru jmenovitých průřezů a dostupnosti všech běžných možností připojení, je možné dodání plášťů a přípojek z širokého výběru materiálů (např. POM, PVC, nerez ocel, hliník). Také hlavní část každého ventilu, kterou je vnitřní manžeta, je k dodání v různých kvalitách materiálů (např. EPDM, viton, přírodní kaučuk, neopren, butyl apod.) a může tak plnit nejrůznější zadání.

Různé typy příslušenství (např. vakuové jednotky, bezpečnostní spínače, jednotky nadbytečného proudění, magnetické ventily, rychlé ventilátory, tlakové regulátory apod.) rozšiřují možné spektrum použití hadicových ventilů.

Hadicové ventily AKO řídí těžbu usazených sedimentů v přístavech a na pobřeží

PŘÍKLAD Z PRAXE:Hadicové ventily řídí těžbu usazených sedimentů v přístavech a na pobřeží

Při těžbě usazených sedimentů je možné použít jako alternativu k plovoucím bagrům také hadicové ventily.

Zjistěte, jak se hadicové ventily v této oblasti využívají...

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace