Informační centrum AKO

FAQ - Pneumaticky ovládané hadicové ventily

Všeobecně

Životnost pneumaticky ovládaných hadicových ventilů je závislá na manžetě hadicového ventilu. Tato životnost je závislá na mnoha faktorech a provozních podmínkách, jako jsou ovládací/uzavírací tlak, provozní tlak a tlak média, provozní teplota a provozní médium.

Není tedy možné, podat nějakou paušální výpověď o životnosti ventilů; náš prodejní tým je na základě našich dlouholetých zkušeností schopen, po uvedení všech detailů, jako jsou velikost ventilu a jeho provedení, životnost daného ventilu odhadnout; kontaktujte nás s uvedením detailních informací o užívání a my vám dáme hrubý odhad týkající se životnosti ventilu pro vaše užívání.

Hadicový ventil je z důvodu své konstrukce téměř bez slepých prostorů.

Ano, jsme výrobci hadicových ventilů.

Ano, pneumaticky ovládané hadicové ventily je možné při výpadku vzduchu udržet v uzavřené poloze použitím tzv. bezpečnostního vypnutí, viz 
Bezpečnostní obvod​​​​​​​

Existují typy hadicových ventilů, u kterých je toto hlášení volitelně k dispozici. 

Ano, pneumaticky ovládané hadicové ventily lze používat do cca 100mbarů podtlaku bez pomocných prostředků. Pro aplikace s vyšším podtlakem/vakuem nabízíme na vyrovnání naše jednotky AKOVAC, viz

Vakuová doprava

Ano, pneumaticky ovládané hadicové ventily je možné ovládat také pomocí vody nebo jiné neutrální kapaliny.

Je třeba dbát na to, aby byly časy zavírání/otevírání pneumaticky ovládaného hadicového ventilu co nejmenší; abraze/opotřebení manžety ventilu je způsobeno především během tohoto procesu (při uzavírání a otevírání). Proto by měl být v ideálním případě řídicí ventil (magnetický ventil) instalován přímo na hadicovém ventilu.

Dále doporučujeme montáž rychloodvzdušňovacího ventilu přímo na hadicovém ventilu.

Ideální přívod a odvod stlačeného vzduchu by měl být zaručen dostatečně dimenzovanými hadicemi/potrubím.

Na přání zákazníka je možné, vybavit většinu našich hadicových ventilů přídavnou nebo větší přípojkou vzduchu.

Používáme práškový lak v průmyslové kvalitě s tloušťkou vrstvy 80µm. Dle typu hadicového ventilu jsou tyto ventily standardně lakovány odstínem RAL 9010 nebo RAL 9006.

Na vyžádání je možné provedení speciálních barev, tlouštěk nebo provedení.

Pneumaticky ovládané hadicové ventily podléhají směrnici o tlakových zařízeních DGRL 2014/68/EU, dle jmenovité šířky/velikosti ventilu spadají do různých kategorií, viz výrobní osvědčení AKO.

Jsme rodinný podnik řízený přímo majitelem, kterému se podařilo zajistit, aby byli naši zákazníci vždy zcela spokojení; nabízíme jim vždy to nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější řešení v oblasti hadicových ventilů.

Naše jedinečné stavebnicové modulární uspořádání nabízí absolutní různorodost výrobků a flexibilitu.

Používáme také při výrobě hadicových ventilů ekonomické výrobní postupy hadicových ventilů, které zajišťují kromě šetření zdrojů také nízké výrobní náklady.

Hadicové ventily AKO nabízejí ten nejlepší poměr cena-výkon a také obzvláště dlouhou životnost "the best total cost of ownership".

V případě, že stlačený vzduch unikne z pláště, pneumaticky ovládaný hadicový ventil se otevře.

Pro pneumaticky ovládané hadicové ventily je pouze možnost použití bezpečnostního vypnutí. To umožní, že pneumaticky ovládané hadicové ventily zůstanou v uzavřeném stavu při výpadku stlačeného vzduchu nebo proudu skutečně uzavřené. 

Mechanické hadicové ventily (např. série OV) existují také v provedení s pneumatickými válci, které se uzavírají silou pružiny.  

Do této doby nemáme od zákazníků žádné takového informace. Při montáži by se vždy mělo dbát na montážní polohu bez pnutí

Jako opotřebitelný díl nabízíme náhradních manžety, zřídka dochází k opotřebení příruby nebo víka.

Výměnu je možné provést přímo u zákazníka, montážní videa a veškeré montážní návody jsou kdykoliv k dispozici na našich webových stránkách.

Videa

Pneumaticky ovládané hadicové ventily je možné zamontovat v libovolné poloze. Pokud je přípojka vzduchu vyvedena směrem dolů, je možné případnou zkondenzovanou vodu (stlačený vzduch) jednoduše vypustit.

Pneumaticky ovládané hadicové ventily jsou při průchodu při dostatečném přívodu diferenčního tlaku "vodotěsné" (těsné proti odkapávání).

Na přání zákazníka nabízíme test těsnosti na průchodu dle DIN EN 12266-1 P12 míry netěsnosti se záznamem do protokolu. Pneumaticky ovládané hadicové ventily jsou zpravidla směrem ven hermeticky uzavřené. 

Vedle dalšího vývoje našich ventilů je pro nás kromě funkčnosti také velice důležitá úspornost. Z tohoto důvodu byla také snížena na minimum spotřeba vzduchu. V datových listech pneumaticky ovládaných hadicových ventilů je uveden objem vzduchu při uzavřeném ventilu dané jmenovité šířky.

Ovládání & Příslušenství

Kromě magnetického ventilu, který je třeba na ovládání pneumatického hadicového ventilu, doporučujeme použití tlakového/filtračního regulátoru, tlakového spínače a rychloodvzdušňovacího ventilu.

Další informace naleznete pod tímto odkazem 
Příslušenství

Příslušenství AKO je připraveno na použití s hadicovými ventily. Naše magnetické ventily mají například velice vysoký výkon vzduchu a zajišťují tak krátké spínací cykly a vyšší životnost manžet ventilů.

AKO nabízí u pneumaticky ovládaných hadicových ventilů v zásadě všechny ovládací prvky, jako jsou např. různé magnetické ventily, tlakové spínače, tlakové/filtrační regulátory, rychloodvzdušňovací ventily, pojistky zpětného toku, tlumivky, optické indikátory polohy, bezpečnostní zapojení, jakož i jednotky AKOVAC pro vakuový provoz.

Údržba

Ano, u pneumaticky ovládaných hadicových ventilů je možné vyměnit manžetu přímo na místě bez použití speciálního nářadí.

Poskytujeme na našich webových stránkách v kapitole "stahování" montážní návody a videa pro všechny typy hadicových ventilů.

AKO Videa

Funkce & Technika

Pneumaticky ovládaný hadicový ventil otevírá zvýšenou vratnou silou manžety elastomeru a tlakem média.

Pneumatický hadicový ventil

Uzavírací tlaky pneumaticky ovládaných hadicových ventilů závisejí na jmenovité šířce a na sérii ventilu a naleznete je v našich datových listech.

Větším vedení stlačeného vzduchu, magnetickými ventily s vyšší průchodností, použitím rychloodvzdušňovacího ventilu, případně dvojitým připojením vzduchu.

Při přerušení přívodu vzduchu se hadicový ventil otevře odrazovou pružností manžety.

Pro tyto případy nabízíme naše mechanické hadicové ventily s pneumatickými válci, které se uzavírají silou pružiny.

Další informace naleznete pod Mechanický hadicový škrticí ventil

V principu ano. AKO však nenabízí toto řešení pro pneumaticky ovládané hadicové ventily ve spojení s proporcionálními ventily jako kompletní řešení, protože není možné z důvodu stlačeného vzduchu reprodukovat křivku hystereze. Pro přesnou regulaci průtoku nebo polohy nabízíme mechanické hadicové škrticí ventily ve spojení s pneumatickými polohovými regulátory nebo elektrickými servopohony s regulačními vlastnostmi.

Jsou zde tzv. tlakové spínače, pomocí kterých je možné provést uzavření v odpovídající poloze. Avšak tyto nenahrazují 100% funkci snímačů koncové polohy, jako je tomu u mechanických hadicových ventilů.

Ano, hadicové ventily je možné v případě potřeby používat i v jiných médiích, než je stlačený vzduch, jako jsou např. neutrální plyny nebo kapaliny.

Oblasti použití

Doporučujeme, projednat vaši oblast použití s našim prodejním útvarem. Čím více budete mít k dispozici detailů použití, tím přesněji vám můžeme poradit a nalézt co nejúpornější řešení pro vaši oblast použití daného ventilu.

Některé příklady použití a specifické informace z příslušných odvětví naleznete pod Aplikace.

 

Dle konstrukce a v závislosti na elastomeru se mohou hadicové ventily používat bez dalších opatření v podmínkách do - 10°C;

dle našich zkušeností se mohou mnohé hadicové ventily používat v chladnějším prostředí bez funkčních omezení.

Dle konstrukce a v závislosti na elastomeru se mohou hadicové ventily používat do +130°C. 

Pneumaticky ovládané hadicové ventily AKO jsou zvenku hermeticky uzavřené a při průtoku "vodotěsné" (těsné proti odkapávání) a je možné je tedy nainstalovat i pod vodou.

Ano, existují pneumaticky ovládané hadicové ventily, které se používají v oblasti potravinářského, farmaceutického a/nebo chemického průmyslu Tyto konfigurace hadicových ventilů jsou vyrobeny především z ušlechtilé ocele nebo plastů pro potravinářský průmysl s odpovídajícími hygienickými přípojkami (koncovky svorky, závitové koncovky/závity pro potrubí na mléko, hygienické/sterilní příruby) a s odpovídajícími manžetami ventilů dle FDA.

AKO nabízí nyní také hadicové ventily, certifikované jako EHEDG. Další informace naleznete pod Aseptické a hygienické hadicové ventily.

Pneumaticky ovládané hadicové ventily od společnosti AKO jsou ve svém speciálním provedení schváleny pro výbušná prostředí 1/21 a 2/22.

Přípojky & materiály

Pro plášť, přírubu/víko je možné si vybrat hliník, ušlechtilou ocel nebo různé plasty.

Dle série hadicových ventilů je možné volit z různých druhů připojeni:

- Přírubová připojení dle DIN EN 1092-1 PN 10/16 nebo ANSI B 16.5/150lbs, DIN 11853-2

- Připojení s vnitřním závitem dle DIN EN ISO 228 "G" nebo ANSI/ASME B1.20.1 "NPT"

- Přípojky upínacího hrdla dle DIN 32676 řada A a C, DIN 11853-3

- Navařené konce dle DIN EN 10357 řada A a ASTM A554

- Přípojky se závitovým hrdlem dle DIN 1185,1 DIN 11853-1

- Přírubou cisternového vozu dle DIN 28459

- Připojovací hadicové hrdlo

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace