Informační centrum AKO

Bezpečnostní obvod

Zavřený pneumatický hadicový ventil zůstává při výpadku stlačeného vzduchu/výpadku elektrického proudu v důsledku použití bezpečnostního obvodu v zavřeném stavu.

Při výpadku stlačeného vzduchu nelze pneumatický hadicový ventil magnetickým ventilem (elektricky / mechanicky) otevřít.

Při výpadku elektrického proudu lze hadicový ventil zavřít nebo otevřít pomocným ručním ovládáním magnetického ventilu. Použité magnetické ventily jsou zkoušeny speciálně na těsnost a zaručují tak co nejdelší stabilitu uzavíracího tlaku.

Stabilita uzavíracího tlaku, ovlivňující dobu, po kterou zůstane pneumatický hadicový ventil bez přívodu stlačeného vzduchu zavřený, je dále závislá na objemu vzduchu a těsnosti hadicového ventilu.

Bezpečnostní obvod

Další detailní informace naleznete na stránkách s příslušenstvím.