Informační centrum AKO
Vyberte si prosím z následujících jazyků:

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Velké soukromé vinařství využilo více jak 70 hadicových ventilů do svého nového výrobního zařízení

Jedno z největších německých soukromých vinařství vsadilo při vývoji své nové výrobní linky na spolehlivost a mnohostrannost hadicových ventilů výrobce AKO Armaturen. Zařízení bylo uvedeno do provozu v polovině roku 2019 a díky němu se tomuto vinařství podařilo zdvojnásobit původní výrobní objem na současných 25 000 hektolitrů vína. Instalováno zde bylo více jak 70 hadicových ventilů série VF se speciální manžetou z přírodního kaučuku vhodnou pro použití v oblasti výroby potravin.

Tento tradiční podnik, obhospodařující více jak 200 hektarů vinohradů, který byl jako rodinný podnik založen v minulém století, uvedl v roce 2019 do provozu zcela nové výrobní zařízení. Cílem je zajištění nezbytných výrobních kapacit vlastního vína na následující období.

Důležitou součást celého výrobního zařízení představují hadicové ventily série VF výrobce AKO Armaturen. Více jak 70 hadicových ventilů o jmenovitém průměru 100 je rozmístěno v rámci celého výrobního procesu. Ventily pomáhají při přepravě rozdrcených hroznů (kterým se říká rmut), šťávy vzniklé po fermentaci a vylisování, jakož i při přepravě hotového vína (které je připraveno na plnění do lahví).


Používáte nějaké podobné zařízení?
Rádi vám poradíme v oblasti širokého možného využití našich hadicových ventilů

 

Vestavěné hadicové ventily přicházejí do kontaktu s poživatinami, a proto musejí být všechny části ventilů vhodné pro použití s potravinami. U hadicových ventilů výrobce AKO Armaturen přicházejí do přímého kontaktu s přepravovaným médiem maximálně dvě části: Vnitřní manžeta a také vnitřní části vestavěných trubkových spojů. U obou dílů jsme zvolili takový materiál, který je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu: U manžety je to přírodní směs kaučuku vhodná pro potravinářský průmysl a u vnitřní strany příruby je to nerez ocel.
Na některých místech jsou hadicové ventily vybaveny přídavnými rychlými ventilátory, aby bylo možné v případě potřeby otevřít manžetu ještě rychleji bez nebezpečí jejího ucpání.

„Požadovali jsme to nejlepší možné řešení, a proto nám výrobce zařízení doporučil hadicové ventily firmy AKO.“

Jak je známo, je výroba vína sezónní záležitostí. Celé zařízení tak pracuje po dobu čtyř až šesti týdnů, kdy je doba vinobraní, na plné obrátky a zpracuje v tomto období až 2,5 mil. litrů vína. A samozřejmě v tomto období nesmí v žádném případě dojít k výpadku zařízení z důvodu nespolehlivosti dílů.Vinařství proto kladlo již ve fázi plánování velký důraz na vysoce jakostí a tím pádem i spolehlivé produkty a díly. Výrobce zařízení byl toho názoru, že by se měla linka vybavit ventily od společnosti AKO Armaturen.

První zkušenosti s hadicovými ventily mělo vinařství již z původního zařízení; se životností vestavěných manžet bývalého výrobce však nebylo vůbec spokojeno. Po prvních zkouškách s novými hadicovými ventily od společnosti AKO Armaturen projevovaly odpovědné osoby již na začátku projektu opravdové nadšení.

„V tomto zařízení a za těchto podmínek budou
ventily fungovat bez problémů i za 20 let.
Podobná řešení označujeme jako „fit & forget“!“

Spolehlivost částí zařízení není však důležitá pouze během čtyř až šesti týdenního vinobraní. Stejně důležitá je však také doba, kdy je zařízení odstaveno. Protože toto zařízení je odstaveno převážnou část z roku. I během této doby nesmí dojít k žádnému poškození částí zařízení, aby mohla linka v nadcházející sklizni spolehlivě fungovat.
Pro vestavěné pneumatické hadicové ventily nepředstavují tyto opakující se změny dlouhé nečinnosti a krátkodobého intenzivního využívání žádný problém. A samozřejmě je důležitá náležitá příprava zařízení ze strany provozovatele. Potrubí se po ukončení sklizně pečlivě propláchne a všechny ventily se kompletně odvzdušní. Vnitřní manžety představující nejdůležitější část hadicového ventilu jsou ve své výchozí poloze nezatíženy a mohou takto bez problémů zůstat, dokud nebudou následně opět uvedeny do provozu.

Rovněž odpovědný výrobce zařízení byl spokojen a plánuje na rok 2021 další rozsáhlý projekt:

„Obdrželi jsme další zakázku na zařízení s kapacitou 7 mil. litrů.
V tomto zařízení bude instalováno cca 140 až 160 hadicových ventilů.“

Hadicový ventil jako regulační armatura v soukromém vinařství
Vinařství upravuje přepravu vína pomocí hadicových ventilů
Hadicové ventily řídí tok médií u výrobce vína
Hadicový ventil v nejvyšším bodě ve velkoobjemovém zařízení výrobce vína
Hadicové ventily fungují spolehlivě i na nepřístupných místech
Hadicové ventily řídí průtok více jak 25 000 hektolitrů vína
Rmut je spolehlivě a bez úniků uzavřen vestavěnou manžetou hadicového ventilu při diferenciálním tlaku 2 bary
Dávkování pomocí hadicového ventilu je možné i v případech, pokud na manžetu vyvinete diferenciální tlak méně než 2 bary
Manžeta jako srdce celého hadicového ventilu zajišťuje kompletně volný produktový tok - bez zúžení nebo bez dílů, který by průtoku bránily
Díky dílům vhodným pro použití v potravinářském průmyslu jsou hadicové ventily použity v celém výrobním procesu
Individuální samostatné ovládání či automatické řízení ve skupinách nepředstavuje pro hadicové ventily vůbec žádný problém
Hadicové ventily série VF o průměru DN 100 řídí produkci vína ve vinařství

Požadavky:

  • Bezpečné a spolehlivé uzavírání a regulace výrobního toku
  • Části ventilů vhodné pro použití s potravinami
  • Rychlé reakční časy vestavěných ventilů

Dosažené cíle:

  • Hadicové ventily série VF představují dlouholeté ověřené varianty hadicových ventilů, zaručující dlouhodobý a bezúdržbový provoz.
  • Byly instalovány speciální gumové manžety 02X vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. Vnitřní strany vestavěných přírub jsou opatřeny ocelovým pouzdrem z nerez ocele. Tak jsou všechny části přicházející do styku s vínem či rmutem vhodné do zařízení na zpracování potravin a nápojů.
  • Na některých místech jsou nezbytné rychlejší časy otevírání vestavěných ventilů. Proto byly dané hadicové ventily rozšířeny o přídavné rychlo odvzdušňovací ventily.

Médium:
Rmut, šťáva, víno

Procesní teplota:
cca 15°– 25° C

Počet vestavěných hadicových ventilů:
cca 70

Normální poloha:
otevřeno

Provozní doba za rok:
4 - 6 týdnů

Otevírací a uzavírací cykly:
až 200 na jeden hadicový ventil (během vinobraní)

Diferenční tlak:
cca 2 bar

Konfigurace ventilu:
Jmenovitý průměr: DN 100
Série: VF
Plášť: Ušlechtilá ocel
Přípojky: Příruba z hliníku s ocelovým pouzdrem z nerez ocele (vhodné pro potravinářský průmysl)
Manžeta: Přírodní kaučuk, určeno pro potravinářský průmysl, světlý

Díly příslušenství:
Rychlo odvzdušňovací ventil
(na některých ventilech)

Označení ventilu:
VF100.02X.35.30LA

Webshop:
VF100.02X.35.30LA

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace