Informační centrum AKO

Proč se rozhodnout pro hadicové ventily AKO?

Využijte servisních výhod od světové jedničky na trhu

Úprava vody a čistírny odpadních vod

Čističky, které se nazývají také čistírny odpadních vod, mají v osídlených oblastech za úkol čistit biologickými, chemickými a mechanickými procesy znečištěnou vodu. Po vyčištění vody je možné ji znovu poslat do oběhu a vrátit ji zpět do řek, potoků či jezer. Přepravní cesty odpadních vod a emulzí v rámci jednotlivých stupňů čištění, jsou přitom řízeny ventily, klapkami a šoupátky.

Hadicové ventily a plochá šoupátka AKO upravují tok různých médií v čistírnách odpadních vod

Moderní čistírny odpadních vod zde fungují na třístupňovém principu. Zpracovávané odpadní vody zde protékají třemi stupni čištění, u kterých přebírají ventily také řízení přepravy:

Mechanické předběžné čištění
V mechanickém předběžném čištění jsou zachycovány hrubé nečistoty, které se oddělují, aby neucpaly čerpadla čistírny odpadních vod. V dalších nádržích (zachycení písku a předčišťovací nádrž) se na dně (např. částečky písku nebo malé kamínky) a na hladině (např. oleje či tuky) zachycují další nečistoty.

Biologický stupeň
V tomto stupni se do znečištěné vody přidávají mikroorganismy (bakterie a kvasinky), které za stálého přívodu vzduchu odbourávají biologické nečistoty.

Chemické čištění
Ve třetím stupni čištění používají čistírny chemické reakce, jako je oxidace a koagulace, pro odstranění především fosforu ze znečištěné vody. Tento stupeň je důležitý, aby ve vodních zdrojích nedocházelo k množení živných látek.

Odvod kalů z čistíren je zajišťován pomocí různých typů ventilů. Kaly se zavážejí do upravených vyhnívacích nádrží či zásobníků a zde se bez přítomnosti kyslíku mění na vyhnilý kal a kalový plyn.

Hadicové ventily a plochá šoupátka se využívají v různých procesech při úpravě vody

Hadicové ventily se v čistírnách odpadních vod a při úpravě vody využívají všude tam, kde je třeba upravovat přepravu odpadních vod, kalů a chemických či biologických látek.
Kromě hadicových ventilů se při přepravě odpadních vod využívají různé typy šoupátek (např. jednostranně těsnicí paralelní šoupátka nebo oboustranně těsnicí látková šoupátka).

Hadicové ventily a plochá šoupátka je možné individuálně konfigurovat pro použití v čistírnách. S otěruvzdornými manžetami (u hadicových ventilů) nebo s vhodným těsněním ucpávek a měkkým těsněním (u plochých šoupátek) je možné použít v oblasti úpravy vody bez problémů oba typy ventilů.

Rovněž u zpracování nečistot vzniklých v rámci jednotlivých čisticích procesů, je možné použít jako regulační ventily v procesu přepravy oba typy ventilů. Od přepravy kalů do vyhnívacích nádrží nebo při odvodu vyhnilého kalu a plynů z vyhnívacích nádrží - hadicové ventily a plochá šoupátka řídí všechna média, a to spolehlivě a bezpečně.

Světová jednička na trhu

39let rodinného podniku

600nových zákazníků ročně

20.000zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 %reklamací

> 99 %spokojených zákazníků

30prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000variant hadicových ventilů

2.500variant k dodání ze skladu

100.000prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80CAD formátů

32animačních videí s ukázkami montáže

16jazyková dokumentace