Informační centrum AKO

Pneumaticky aktivovaný hadicový ventil nebo mechanický hadicový ventil?

Kdy má použít který typ ventilu?
Obecně lze na tuto otázku odpovědět pomocí následujících hlavních kritérií:
Jaký provozní tlak je v aplikaci a existuje požadavek bezpečnostní polohy (Fail-Safe)?
Má být zabudovaný hadicový ventil čistý uzavírací instrument nebo má být používán k regulování?
Pokud jsou tato témata vyřešena, je také možné jednoznačně definovat typ hadicového ventilu.

1. Provozní tlak v aplikaci

Provozní tlak v aplikaci je rozhodující kritérium při výběru mezi mechanickým a pneumatickým hadicovým ventilem.
Pneumaticky poháněný hadicový ventil je zpravidla možné používat do max. provozního tlaku 6 barů.
Pokud vaše aplikace využívá vyšší provozní tlak než 6 barů, je možné používat pouze řešení s mechanickým hadicovým ventilem.
Samozřejmě, že je možné používat mechanický hadicový ventil i při provozním tlaku pod 6 barů, pokud je to potřeba.

Typ ventilu Provozní tlak < 6 bar Provozní tlak > 6 bar
Pneumatické hadicové ventily Möglich Není možné
Mechanické hadicové ventily Möglich Möglich

2. Bezpečnostní poloha (Fail-Safe)

Pokud je pro vaši aplikaci nutné požadavek na bezpečnostní polohu (Fail-Safe), je zpravidla možné používat pouze mechanické hadicové ventily s jednoduchým pneumatickým válcem (zavírání silou pružiny).
Ty jsou ve výchozí poloze (tedy v neaktivovaném stavu) vždy zavřené. Pokud dojde během provozní doby k výpadku zdroje pneumatiky, např. z důvodu výpadku elektrického proudu, jsou naše mechanické hadicové ventily plně automaticky uzavřeny a médium je zcela zablokováno. Zavírací mechanismus je přitom aktivován okamžitě a celkový proces zavírání trvá - v závislosti na jmenovité světlosti armatury - maximálně několik málo vteřin.

Pneumatické hadicové ventily lze sice vybavit bezpečnostní polohou a dodatečným zásobníkem stlačeného vzduchu a bylo by v tomto případě také možné, aby zůstaly při přerušení pneumatického zdroje - alespoň na určitou dobu - uzavřeny. Pokud dojde u pneumatického hadicového ventilu přesto k závadě (prasklina nebo jiné netěsnosti) zabudované manžety, není již v žádném případě možné ji udržet uzavřenou a nesplňuje již požadavky bezpečnostní polohy.

Typ ventilu Fail-Safe Upozornění
Pneumatické hadicové ventily Bez Fail-Safe Normally Closed je možné pomocí rozšíření o
bezpečnostní polohu & zásobník stlačeného vzduchu
Mechanické hadicové ventily Fail-Safe Týká se pouze hadicových ventilů s
jednoduchým pneumatickým válcem (uzavření pomocí pružiny)

3. Uzavírací instrument nebo regulační armatura?

Pneumaticky aktivované hadicové ventily se zpravidla používají u aplikací, kdy má být provozní médium zablokováno. Jejich funkce slouží převážně k uzavření.
Pneumatické hadicové ventily lze sice pomocí proporcionálních tlakových ventilů [EN] nastavit také na mezipolohy, je tím však umožněna pouze přibližná regulace produktového proudu. Přitom je nutné zohlednit, že při „přibližné“ regulaci stlačeného vzduchu není možné zopakovat přesnost regulační křivky.

Proto doporučujeme používat u aplikací s požadavkem přesnější regulace mechanický hadicový ventil.
U tohoto požadavku existují dvě hlavní alternativy:
Na výběr máte mechanický hadicový ventil s dvojčinným nebo jednočinným pneumatickým válcem, které pomocí elektropneumatického stavěcího regulátoru [EN] regulaci průměru hadicového ventilu.
Kromě pneumatického funkčního provozu existují takzvané elektrické rotační pohony, které přebírají přesnou regulaci mechanického hadicového ventilu pomocí řízení servopohonem.

Typ ventilu Mezipolohy Upozornění
Pneumatické hadicové ventily ( Omezeně možné ) Přibližná regulace pomocí
proporčního tlakového ventilu
Mechanické hadicové ventily Možné  

Výhody a nevýhody obou typů armatur

Následně je uvedeno krátké shrnutí, které vám pomůže při prvním přibližném dělení typů hadicových ventilů:

Pneumatické hadicové ventily

Výhody Nevýhody
Nízké pořizovací náklady Provozní tlak maximálně 6 bar
Nízká vlastní hmotnost Není možné provádět přesnou regulaci
Jednoduchá údržba a opravy Bezpečnostní poloha (Fail-safe) není možná
Rychlejší reakční doby (otevírání/zavírání) Není možné provádět mechanické nebo induktivní dotazování polohy
Větší výběr možností připojení ventilu Není možné nucené otevření
Největší výběr materiálů všech komponent  

Mechanické hadicové ventily

Výhody Nevýhody
Provozní tlak do 40 bar Vyšší pořizovací náklady
Je možná přesná regulace Vyšší hmotnost & rozměry
Bezpečnostní poloha (Fail-Safe) Pomalejší reakční doby (otevírání/zavírání)
Mechanické nebo induktivní dotazování polohy  
Nucené otevření  

Nejste si jistá/ý? Rádi vám s výběrem pomůžeme osobně...

Povolené formáty souborů: pdf, jpg, jpeg, png, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, zip
Maximální celková velikost: 10,00 MB
Počet odeslaných souborů: 0 / 10
Velikost odeslaných souborů: 0 Bytes / 10,00 MB

Pole označená * je třeba vyplnit.

Světová jednička na trhu

37 let rodinného podniku

600 nových zákazníků ročně

20.000 zákazníků po celém světě

Jedinečný závazek dodávky

< 0,2 % reklamací

> 99 % spokojených zákazníků

30 prodejců po celém světě

Největší produktová paleta

10.000 variant hadicových ventilů

2.500 variant k dodání ze skladu

100.000 prodaných jednotek ročně

Rozsáhlé servisní služby

80 CAD formátů

32 animačních videí s ukázkami montáže

16 jazyková dokumentace